மனம் போன போக்கில்

மறுநுழைவு

12241032_10205377790904230_6139807340526050063_o

2 Responses to "12241032_10205377790904230_6139807340526050063_o"

is the book available for online purchase

அருமையான பயனுள்ள நூல் தான். பாராட்டுக்கள். வாங்கிப் படித்து விட்டு சொல்லுகிறேன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s